WIKANG FILIPINO: MINAMAHAL KO!

Allow me to share this short poem I’ve composed using my native tongue in promoting our very own language. I want you to know that travelling from different places to another is like learning different culture of people.

WIKANG FILIPINO: MINAMAHAL KO!

I

Sa aking pag gising ay aking namalas

Magandang bukas na nagpupumiglas

Walang katiyakan, pilit na dumudulas

Sa pag-asang itong abot din sa wakas.

II

Maraming salamat sa nagiisang tanglaw

Kahit saan dako ito’y matatanaw

Sa wikang Filipino abot sa balintataw

Wika ng saliksik, hindi ito bantilaw.

III

Sa hamon ng mundo, nitong globalisasyon

Sa panahon ng facebook, magagarang telepon

Internet at twitter, mga movie marathon

Wikang ito’y mahalaga, sa lahat ng panahon.

IV

Wikang Filipino, marapat lang isulong

Kahit saang sulok ng mundo’y igulong

Ito ay sandata na di dapat iurong

Magbibigay lakas at ng maraming tulong.

V

Wikang mapagpalaya, nagbibigay rangya

Kapag ito’y ginamit, walang makapapandaya

Tabak ito at kalasag sa pakikipagbaka

Gandang  buhay ang dulot, kasunod ay ginhawa.

VI

Atin nang mahalin sariling wika natin

Wikang Filipino patuloy na saliksikin

Sa anumang mithiin dapat lang alamin

Wikang Filipino para itong salamin.

VII

Salaming naturingan, kung ito’y iugnay

Wala itong katulad, walang makapapantay

Dapat nang mahalin at huwag iwawalay

Pagkat sa wikang ito, may dulot na tagumpay.

VIII

Sa Diyos na lumikha nitong langit at lupa

Sa Kaniya na dakila, lahat ito’y Kaniyang gawa

Kaya’t itong wika sa atin ay pagpapala

Bilang pagmamahal atin itong ilathala!

 

Blessings and cheers everyone!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s